Her Daim Nöbetçi Sigorta


Siz insan sağlığı için nöbet tutarken, biz eczaneniz için her daim nöbetteyiz! Aksigorta Her Daim Nöbetçi Sigorta depremden su baskınına, yangından fırtınaya, taşıt çarpmasından hırsızlığa kadar bir çok riske karşı eczanenizi, vitrininizi, eczanenizde bulunan eşyanızı, mallarınızı, reçetelerinizi ve ilaç kupürlerinizi güvence altına alır. Üstelik sizinle birlikte çalışanlarınız da sigorta kapsamındadır. Ayrıca bu sigorta paketi komşunuzun ya da müşterilerinizin sizden kaynaklanan zararlarını öder.

Yangın Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman

Deprem, Yer Kayması

Kar Ağırlığı, Fırtına

Her türlü su baskını

Taşıt Çarpması (Hava, Kara, Deniz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Hırsızlık

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz

Geçici Adres Nakli

Emniyeti Suistimal

Taşınan Para

Kasa, Yangın ve Hırsızlık

Alternatif İş yeri Masrafları

Yangın Mali Sorumluluğu

Kira Kaybı

3. Şahıs Malları Yangın ve Hırsızlık

Enkaz Kaldırma Masrafları

Ferdi Kaza

Aksigorta Yardım

Aksigorta Artı Yardım

Makina Kırılmasına Bağlı Ürün Bozulması

Nöbet Özel Şartı

Raf ve Vitrin Devrilmesi

Reçete Teminatı

Kazaen kırılma

Yazar kasa hırsızlık

Mesleki Sorumluluk

Hukuki Kurumu

 

Ücretsiz Hizmetler

Limit

Su Tesisatı Hizmeti

Yılda 3 kez azami 250.-TL

Elektrik Tesisatı Hizmeti

Yılda 3 kez azami 250.-TL

Çilingir Hizmeti

Yılda 3 kez azami 250.-TL

Cam İşleri Hizmeti

Yılda 3 kez azami 450.-TL